top of page

Utdannelse og erfaring

I am a qualified Expressive Arts therapist with several years of experience working in adult mental health supporting clients and providing a safe and non- judgmental therapy environment. 

IMG_5956.jpg

Kontaktinfo

97799824

Konfidensialitet og ansvar

Jeg er registrert  i Norge gjennom NFP, Norsk forening for psykoterapi og har ansvarsforsikring gjennom NFKUT, Norsk forening for kunst og uttrykksterapi. Jeg er i veilederutdanning hos BAAT, British Association of Art Therapists, som er akkreditert av CPCABCouncelling & Psychotherapy Central Awarding Body.

Som registrert psykoterapeut følger jeg de yrkesetiske retningslinjer til NFKUT som samsvarer både med EAP, European Association for Psychotherapy, og IETA, International Expressive Arts Association. 

Du kan være trygg på at jeg ikke diskutere deg, din historie (eller eventuelt dine klienter) med andre med mindre det oppstår alvorlig bekymring knyttet til din eller andres sikkerhet.

Logo_NFKUT_u_edited.jpg
bottom of page