Som kunstpsykoterapeut er jeg opptatt av hvordan man

fremmer helse og skaper endring ved hjelp av kunstbaserte

prosesser. Jeg har en traumesensitiv tilnærming som vil si at jeg er oppmerksom på at tidligere erfaringer påvirker helsen vår. 

Jeg bor for tiden i London men har gode erfaringer med å levere mine tjenester online på godkjente plattformer. 

Utdannelse og erfaring

Attachment-1_edited.jpg
  • Art Therapy Supervision, BAAT British Assosiation of Art Therapists (ferdig 2023)

  • Sertifisering i Guided drawing, Institute for sensorimotor Art Therapy 

  • Kunst og uttrykkspsykoterapeut, Universitet i Sør-øst Norge/Nikut (4 år)

  • Mastergrad design, Goldsmiths, University of London

  • Kuratorarbeid, Universitetet i Sør-øst Norge

  • Kunsthistorie og estetikk, Universitetet i Oslo 

Jeg har mange års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Oslo som miljøterapeut og kunst-og uttrykksterapeut ved døgnbehandling.

Har siden 2016 ledet grupper siden for mennesker med utfordringer som psykose, traumer og rus. 

Har også erfaring med veiledet individuell poliklinisk oppfølging av klienter etter utskrivelse. 

Fra tidligere har jeg mer enn 15 års erfaring fra skapende arbeid og formidling i kunst/kultursektoren. 

Kontaktinfo

97799824

Konfidensialitet og ansvar

Jeg er registrert psykoterapeut i Norge gjennom NFP, Norsk forening for psykoterapi og er styremedlem i NFKUT, Norsk forening for kunst og uttrykksterapi. Jeg har ansvarsforsikring i VIRKE gjennom NFKUT.

Jeg vil ikke diskutere deg, din historie (eller eventuelt dine klienter) med andre med mindre det oppstår bekymring knyttet til din eller andres sikkerhet.

Er jeg bekymret vil jeg først diskutere situasjonen med deg før jeg eventuelt kontakter andre.

Logo_NFKUT_u_edited.jpg
NFP logo.png
IMG_8941_edited.jpg