Veiledning

Ved å tenke omkring eget arbeid sammen med andre blir vi som terapeuter mer bevisst egne følelser og reaksjoner i møte med klienter. Vi kan også bli mer oppmerksom på hvilken innvirkning arbeidsplassen har på vårt arbeid. Denne innsikten er viktig for å gi god helsehjelp og ivaretagelse av egenomsorg. Metodene jeg benytter støtter seg på gruppeteori, tilknytningsteori, psykodynamiske prinsipper og mentaliseringsbaserte tilnærminger. Kunstbaserte prosesser står sentralt med primært fokus på estetisk respons, tekst og rollespill. Jeg går selv i veiledning hos en erfaren kunstpsykoterapeut. 

IMG_0114_edited_edited.jpg
IMG_1355_edited.jpg