Veiledning

Ved å tenke omkring eget arbeid sammen med andre kan terapeuter bli mer bevisst egne følelser og reaksjoner i møte med klienter samt bli mer oppmerksom på hvordan konteksten påvirker vårt arbeid. 

Det er viktig for å gi god helsehjelp og for ivaretagelse av egenomsorg. Metodene jeg benytter støtter seg på gruppeteori, tilknytningsteori, psykodynamiske prinsipper og mentaliseringsbaserte tilnærminger. Kunstbaserte prosesser står sentralt med primært fokus på estetisk respons, tekst og rollespill. Jeg går selv i veiledning hos en erfaren kunstpsykoterapeut. 

IMG_0114_edited_edited.jpg
IMG_1355_edited.jpg